Komanda

Komanda

Dēvēts par Latvijas vēsturiskās rekonstrukcijas ciltstēvu. Galvenais mūsu ideoloģijas virzītājspēks, grupu vadītājs un tūrisma gids ar vairāk kā 20 gadu pasaules pieredzi.

Andris Geidāns

''Vēsturiski aktīvs'' idejas autors un veidotājs, grupu vadītājs un gids ar pasaules pieredzi

Esmu kokgriezējs pēc nodarbošanās. Pirms dzīves Latvijā lokšaušana, jājot zirga mugurā, bija neatņemams manas ikdienas papildinājums, ko ceru iedzīvināt arī šeit.

Antal Kovacs

Ungārs - liels zirgu mīļotājs, galdnieks un lokšāvējs

papildus visam vēl arī zemessargs NBS

Gints Polis

Īsts Raiskuma patriots, zemnieks un mācītājs

Līga ir izcila ārstniecības augu zinātāja, dabas mīļotāja, vērotāja un stāstniece

LĪga Eglīte

Zāļu sieva,gide un Cēsu Livonijas ordeņa pils dārzniece

Ieva zin tik daudz folkloras dziesmu, ka dziedot tās, pietiktu veselam gadalaikam. Papildus tam Ieva ir viduslaiku programmu autore un gide Cēsu Livonijas ordeņa pilī.

Ieva Kalniņa

Dziesmotā folkoras dvēsele ar zelta stīgām

Kārlis Rublis (Kaža)

Mūsu pelēkais kardināls Raiskumā

Juris Vaits

Palīgs darbos un nedarbos, labā roka, visos pasākumos

Elīna Geidāne

Grupu koordinatore, aizkadra balss un palīdzīgā bite