Par mums

Raiskums

Tieši pa vidu starp abiem lielceļiem, kas tiecas uz Ziemeļ-Austrumiem cauri Vidzemei, klusā, ledus laikmeta izgrebtā ielejā mīt Raiskumieši.

Raiskums – tulkojumā – Miroņkalns, ir vēsturiskās Letu un Līvu Idumejas sirds.

Tūkstošgadīgu mežu, dziļu purvu, līkumainu un krauju meža upju skavās valda klusums, dabas skaistums, vēsturiska noslēpumainība un personīga viesmīlība.

Mēs Raiskumieši –  esam izveidojuši sociālā tūrisma kooperāciju, kas veicina vietējo iedzīvotāju iesaisti mūsu tūrisma programmu  veidošanā un norisē, tādējādi sniedzot atbalstu novadam, un, vienlaicīgi – nodrošinot mūsu pasākumiem labāko iespējamo garšu un kvalitāti.

Personīgi ielūdzam un personīgi uzņemsim viesus, kuri vēlas pievienoties kādai no mūsu piedāvātajām aktīvās atpūtas vai vēsturiskās pieredzes ekspedīciju programmām. Piedāvājam arī izcilas skolēnu ekskursijas.Mēs to saucam arī par dabas terapiju. Uz tikšanos pie mums Raiskumā!

Kooperācija ''Vēsturiskiaktīvs Raiskumā''

ir vainagojums gadu desmitus ilgai pieredzei tūrismā, dabas piedzīvojumā un vēsturiskajā rekonstrukcijā. Veicinot un attīstot sadarbību Raiskuma un Pārgaujas novada aktīvo iedzīvotāju lokā, mēs saudzīgi un personīgi atbildīgi veidojam dabai, tradīcijai un kultūrvēsturiskajai videi draudzīgu Ceļojumu un Piedzīvojumu klāstu. Tā mēs varam dalīties savā pieredzē, padarot ceļotāju viesošanos pie mums īpašu un neaizmirstamu. Ceļojums ir Pieredze un Daba ir Šūpulis 

Mūsu līdzšinējās gaitas publiskajā vidē:

1997. gada marts – nodibināta pirmā Latvijas vēsturiskā rekonstrukcijas kopa- sabiedriskā organizācija „Livonieši

Aktīvais darbības periods turpinās līdz 2003. gadam, biedru skaitam palielinoties un sarūkot. Galvenie darbības veidi – dalība dažādu pilsētu rīkotos svētkos, tostarp – Cēsu pilsētas organizētajos „Bruņinieku svētkos”, Rīgai 800, u.c., pašu rīkoti vairāku dienu pārgājieni gar Livonijas vēsturiskajiem ūdensceļiem, ziemas pārgājieni, dzīres, kā arī izbraukumi uz skolām un korporatīviem pasākumiem.

2001. gads – apvienojot dažādu vēsturisko biedrību pārstāvjus izveidota „Vēsturisko Festivālu Asociācija“, kas laika posmā no 2001 līdz 2007. gadam noorganizēja pēc skaita septiņus Baltijas Viduslaiku Festivālus, pirmie četri no 2001.g līdz 2004.g. norisinājās Cēsīs, Cēsu pils dārzā, bet trīs noslēdzošie – no 2005. līdz 2007. gadam, ar Valmieras pilsētas atbalstu – Valmieras pils pakājē.

Baltijas viduslaiku festivālu tematika aptvēra visas iespējamās viduslaiku kultūras un sadzīves jomas – amatniecību, tirdzniecību, kulināriju. Īpašs uzsvars tradicionāli tika likts uz bruņniecības un kara lietām – sacensībām, lauka kaujām, cīņu paraugdemonstrējumiem. Otrs pasākuma organizatoriskais smagsvars bija viduslaiku mūzika dzīvā un neaizmirstamā izpildījumā. Festivālu ietvaros Latvijā ir viesojušies un uzstājušies viduslaiku un renesanses mūzikas ansambļi no Somijas, Igaunijas, Ungārijas, Čehijas, Baltkrievijas. Vairākas Latvijas viduslaiku un renesanses mūzikas kopas ir augušas un pilnveidojušās kopsolī ar mūsu rīkotajiem publiskajiem pasākumiem.

2008. gads – izveidota apvienība „Vēsturiski aktīvs.lv” ar mērķi – viduslaiku rekonstrukcijas kustības sniegtās iespējas padarīt pieejamas plašākai sabiedrības daļai. 2010. gadā apvienību papildina atjaunotā biedrība „LIVONENSIS”

2009. gads -nodibinājām eksperimentālā eksistenciālisma nometni “Godesverdera 1378”

2011. gads – vēsturisko aktivitāšu centrs pārvietojas uz Āraišiem, nodibinot “Geidānmuižu”

2013. gads – palīdzam iedzīvināt Siguldas Ordeņa pili 

2014. gads – nodibināta Praktiskās vēstures un tūrisma veicināšanas biedrība “Hanzas Ūdensceļi“; biedrības inciatīvas ietvaros attīstīta brīvprātīga kooperācija “Vēsturiski aktīvs Raiskumā

MŪSU PUBLISKĀ DARBĪBA

GODESVERDERA 1378 – pastāvīgi padzīvota, publiski pieejama, viduslaiku aktivitātēm īpaši veidota apmetne laika posmā no 2009. gada jūnijā līdz 2010. gada novembrim (FOTO)

ĀRAIŠU KAUJA 2011, Āraišos, Geidānmuižā – sadarbībā ar Amatas novada pašvaldību (FOTO);

RĪGAI 810  svētku viduslaiku norises – sadarbībā ar Rīgas pilsētu (FOTO/VIDEO)

Vikingu dienas Grobiņā, Seeburg 2013, roksāga ”Senā Kursa”, sadarbībā ar pilsētas pašvaldību

Livonijas svētki „WENDENE 1378″ – ikgadējās viduslaiku dienas Cēsīs, sadarbībā ar Cēsu pilsētu, laika posmā no 2009. līdz 2011. gadam

Viduslaiku svētki Cēsu Livonijas Ordeņa pilī, Wendene 2011

Vikingu dienas Grobiņā „SEEBURG 2011″ – sadarbībā ar Grobiņas pilsētu.

Vikingu dienas Grobiņā „SEEBURGA 2016”, bugurts – sadarbībā ar Grobiņas pilsētu.