Izglītojoša skolnieku eksursija apkārt Ungura ezeram ”Kā milži Unguru veidoja”

Apkārt visintriģējošākajam Leduslaikmeta piemineklim Pārgaujas novadā – Lielajam un mazajam Ungura ezeriem

Programmas mērķis iepazīt dabā Ungura vietas ģoegrāfiju, izzināt un uzzināt, apkartējās vides veidošanos procesus kopš pēdējā leduslaikmeta (10 tk. pmē)

 

Ledus laikmeta iedobē veidotais ezers, ko milži vai citi nezināmie spēkavīri centušies iesprostot akmeņu valnī – Akmeņu ceļš zem ūdens, teiksmaini krasti, pilskalns un citi kalni, diži ozoli, senču svētvieta un atdusas vietas.
 
Pārgājienu no Starta vietas (no stāvlaukuma pie Ungura kapiem) līdz Ķečiem vada  novadpētniece un vēstures pasniedzēja Antra Priedīte:
– Kāpsim stāvajā Ureles (Orellen)pilskalnā,
– iesim garām ziņkārīgu(mankārīgu) ļaužu traucētai senču atdusas vietai,
– iesim pa akmens valni jeb dambi, par kuru vēsture klusē,
– iebridīsim purvā,
– vērosim bebru alas un “vigvamus”.
Kad pusceļš būs veikts:
– vietā, kurai ir sens līvu vārds, kam mūsdienās neviens nezina nozīmi – Ķečos, pulcēsimies uz pikniku.
– baudīsim Raiskuma labumu uzkodas un spēcinošas zāļu tējas ar medu
– klausīsimies Zāļu sievas Līgas Eglītes Ledus laikmeta stāstus
– kopā ar Andri Geidānu izmēģināsim ziemeļbriežu medības.
 

Tehniskā informācija:

Tikšanās vieta: Unguru kapu stāvlaukumā

Pārgājiena garums ~ 8 km pa līdzenu reljefu, ilgums ~ 5 h

Cena: 20 EUR/pers, ģimenēm ar bērnem atlaides

Nodrošināsim ugunkuru, tēju un piknika aprīkojumu līdzpaņemto gardumu sildīšanai/cepšanai

Pieteikumi/jautājumi:

E-pasts: raiskums@vesturiskiaktivs.lv

Tālr.: 29 161 120