Skolēnu ekskursija Zaļajā klasē: Letu kultūrvēsturiskais mantojums