Vēsturiska skolēnu ekskursija/ekspedīcija ”Pa Rūsiņa pēdām”

Izcila programma skolēnu ekskursiju grupām. Pavadi aizraujošu dienu dabā un reāli pieskaries vēsturei!

Šogad aprit apaļi 811 gadi, kopēs mūsu pirmajā rakstītajā vēstures avotā – Indriķa hronikā minēti un uzskaitīti tie letu vadoņi, virsaiši, barveži, kuru vēsturiskā aktivitāte palīdzēja  Rīgas bīskapam Albertam piepildīt sapni par Līvzemes kā visu Rusu neaizņemto Z-Baltijas piekrasti. Hronikā šie vadoņi ir minēti noteiktā secībā: I Russinus de castro Sotecle (Rūsiņš no Sotekles). II Waridote de Autine (Autīnes Varidots), III Talibaldus de Beverine (Tālivaldis no Beverīnas).

Ņemot vērā to, ka Indriķa hronikā Rūsiņš ir minēts kā pirmais, kam seko pārējie vadoņi, tad, mūsuprāt, viņa vēsturiskajai nozīmībai līz šim ir pievērsta nepelnīti maza uzmanība. Šī iemesla pēc mēs šo tēmu ceļam pāri visām un savu pētniecisko un izzinošo darbu veltam viņam. Tieši Raiskumā ir slējusies karavadoņa Rūsiņa pils Sotekle, kas pēc mūsdienās sastopamajām aprisēm dabā šķiet ir bijusi ļoti dižena un prakstiski neieņemama. Par to arī mūsu stāsts.

Ekskursijas mērķis: dodoties vēsturiskā ekspedīcijā, skolēniem caur savu pieredzi tiek dota iespēja izzināt dabā vienu no varonīgākajiem vēstures periodiem Krusta karu laikā (13.gs).

Sekojot rakstiem Indriķa hronikā, dosimies pa vēsturiskiem ceļiem, sekojot vienam no drosmīgākajiem viduslaiku Letu karavadoņiem – Rūsiņam no Sotekles.

4/5 stundu pārgājiens ar vēsturiskiem stāstiem un aktivitātēm, uzdevumiem (6-7 km) caur Gaujmalas vienu no senākajiem mežiem, pa Beverīnas ceļu, sasniedzot karavadoņa Rūsiņa Sotekli – Kvēpenes pilskalnu. 

Ekskursijas laikā skolēniem būs pieejams viegla bruņojuma komplekts (bruņukrekls, bruņcepure, šķēps), kurā būs iepēja ietērpties un veikt daļu ceļa, tādejādi iepazīstot gan  vēsturisko varoņu ekipējumu, gan ceļot citā laikmetā.

Ceļā apskatīsim, izzināsim un meklēsim atbildes :
  • cik plati bija viduslaiku ceļi?
  • viduslaiku karapulku lielums, bruņojums un loģisko karagaitu attālumi
  • letu arheoloģiskos pieminekļus
  • laikmetam raksturīgos ieroču atdarinājumus
  • vietas ģeogrāfiju Indriķa hronikas laikos
  • mītus, patiesības un interpretācijas par viduslaikiem
  • karavadoņa Rūsiņa un bīskapa Bertolda attiecības
  • Rūsiņa Sotekles pils  varenības noslēpums

Jauniegūto zināšu un prasmju pārbaude darbībā (dalībniekiem būs iespēja  kaujas/medību rīkus iemēģināt pašiem pusdienu piknika pauzē kā arī praktiskā darbībā pa ceļam )

Programmas vidū piknika pauze pie ugunskura ar uzskates materiāliem,demonstrējumiem, vēsturiskajām aktivitātēm un izglītojošiem tematiskiem stāstījumiem par viduslaikiem, ģeogrāfiju un arheoloģiju

Tikšanā vieta Raiskuma kapu stāvlaukumā, netālu no Raiskuma ezera

video no pārgājiena

Pieteikumi/jautājumi:

E-pasts: raiskums@vesturiskiaktivs.lv

Tālr.: 29 161 120

Liels paldies no Valmieras sākumskolas 5.d klases! “Rūsiņa pēdās” bija izzinoša un izcila ekskursija, kur varējām būt autentiskā vidē, pārlapot viduslaiku vēstures lappuses, klausīties Andris Geidāns aizrautīgā stāstījumā un praktiski darboties ar tā laika kaujas ieročiem!