Skolēnu ekskursijas

Mēs ticam, patiesi, ka vēsturei ir iespējams pieskarties!

Savā vairāk kā 20 gadu viduslaiku vēstures rekonstrukcijas pieredzē vēlamies dalīties ar mūsu vissvarīgāgo auditoriju – skolniekiem. Mūsu mērķis ir stāstīt par nozīmīgākajiem viduslaiku vēstures notikumiem, Latvijas teritorijā.

Vesela virkne notikumu Krusta karu periodā, 13. gs norisinājās tieši Raiskuma un Cēsu apkārtnē, kas ietekmēja latviešu tautas veidošanos viduslaiku periodā. Par to liecina gan rakstiskie avoti, gan šodienas dabā atrodamās viduslaiku ceļu aprises, pilskalni, virkne senvietu, apmetņu un kapu lauku.

Esam izveidojuši vairākas izzinošas skolnieku ekskursiju programmas, kas mūsu ekskursantu fiziski un intelektuāli aizved 700 gadus tālā pagātnē. Ar šo skolniekus mēģinam rosināt un pārvērtēt tā laika norises, balstoties uz jauniegūto un personīgo pieredzi: gan klausoties mūsu vēstures stāstos Zaļajā klasē, ejot pārgājienā pa viduslaiku ceļiem, velkot mugurā bruņas un darbojoties ar viduslaiku rīkiem un ieroču atdarinājumiem.

Pārgājiens pa Rūsiņa pēdām. 

Sekojot rakstiem Indriķa hronikā, dosimies ekskursijā pa pēdām vienam no drosmīgākajiem viduslaiku Letu karavadoņiem – Rūsiņam. Galamēŗķi nonākot līdz Rūsiņa pils vietai, kas mūsdienas pazīstams kā Kvēpenes pilskalns. Detalizētāku ekskursijas programmu meklē šeit: 

Zaļās klases stāsti ”Letu kultūrvēsturiskais mantojums”

Vēstures minilekciju, demonstrējumu un aktivitāšu komplekss Raiskuma Zaļajā klasē. Detalizētāku programmas saturu meklē šeit: 

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search