Mēs ticam, patiesi, ka vēsturei ir iespējams pieskarties!

Savā vairāk kā 20 gadu viduslaiku vēstures rekonstrukcijas un pasaules  ceļojumu pieredzē vēlamies dalīties. Mūsu mērķis ir stāstīt par nozīmīgākajiem viduslaiku vēstures notikumiem, Latvijas teritorijā.

Vesela virkne notikumu Krusta karu periodā, 13. gs norisinājās tieši Raiskuma un Cēsu apkārtnē, kas ietekmēja latviešu tautas veidošanos viduslaiku periodā. Par to liecina gan rakstiskie avoti, gan šodienas dabā atrodamās viduslaiku ceļu aprises, pilskalni, virkne senvietu, apmetņu un kapu lauku.

Savā meža nometnē Zaļajā klasē organizējam vēsturiskās aktivitātes, izzinošus minilekciju kursus pie omulīga ugunskura kopā ar Raiskuma gardumu degustācijām

Meklē mūsu ekspedīciju un pikniku programmas mājaslapā:

Neskarto dabu meklējot.Sveķupe un Lančupes kanjons

maršruts ir pasakains ar to, ka izvēlētās takas ir pirmatnējas un vēl cilvēku neiemītas, ainavas – nepieradinātas un nepucētas; aiz katra līkuma – ainaviski jauns pārsteigums un tā arvien tālāk un dziļāk, līdz beidzot sasniedzam atkal plašu, aptveramu apvārsni Raiskuma ezerkrastā – saulrietā.

Šīs takas slēpj daudzas senvietas un novada vēsturiskas liecības . Vietām mūsu maršruts ved tieši pāri upēm, ko šķērsosim pa tiltiem, ko buvējusi daba pati. Programmas aprakstu meklē šeit:

Vēsturisks ceļojums ”Rūsiņa pēdās”

Šogad aprit apaļi 811 gadi, kopēs mūsu pirmajā rakstītajā vēstures avotā – Indriķa hronikā minēti un uzskaitīti tie letu vadoņi, virsaiši, barveži, kuru vēsturiskā aktivitāte palīdzēja  Rīgas bīskapam Albertam piepildīt sapni par Līvzemes kā visu Rusu neaizņemto Z-Baltijas piekrasti. Hronikā šie vadoņi ir minēti noteiktā secībā: I Russinus de castro Sotecle (Rūsiņš no Sotekles). II Waridote de Autine (Autīnes Varidots), III Talibaldus de Beverine (Tālivaldis no Beverīnas).

Ņemot vērā to, ka Indriķa hronikā Rūsiņš ir minēts kā pirmais, kam seko pārējie vadoņi, tad, mūsuprāt, viņa vēsturiskajai nozīmībai līz šim ir pievērsta nepelnīti maza uzmanība. Šī iemesla pēc mēs šo tēmu ceļam pāri visām un savu pētniecisko un izzinošo darbu veltam viņam. Tieši Raiskumā ir slējusies karavadoņa Rūsiņa pils Sotekle, kas pēc mūsdienās sastopamajām aprisēm dabā šķiet ir bijusi ļoti dižena un prakstiski neieņemama. Par Rūsiņu, viņa pili un varoņgaitām arī mūsu stāsts. Programmas aprakstu meklē šeit

 

Divu dienu ekspedīcija ” Pa Indriķa hronikas lappusēm”

Divi no īpašajiem Notikumiem, kas izšķīra igauņu likteni 13 gadsimta sākumā, un kuri norisinājās Latvijas teritorijā bija pirmā (1210) un otrā (1223) IMERAS kaujas.

Par to, kāda bija šo notikumu secība, ir zināms gandrīz viss – abas kaujas, bet īpaši otro – piemin visi uz XIII.gs attiecināmie vēsturiskie avoti, un Letu Indriķis sniedz detalizētu aprakstu.  KUR tās notika, līdz 2016. gada pavasarim nezināja neviens. Tā nu mēs paši, veltot zināmu laiku teorētiskai izpētei, devāmies ekspedīcijā, sekojot hronikas teksta norādēm, fiksējot pārgājienu laikus un attālumus, kā arī veicot iespējamo senvietu apzināšanu, lokalizējām abu kauju norises vietas un dabā apzināti izsekojot notikuma dalībnieku vēsturisko lēmumu un soļu iespējamajai loģikai. Ekspedīcijas mērķis: dabā apzināti izsekot iespējamos Indriķa hronikā norādītos karagājienu virzienus un ceļus 800 gadu senā vēsturē. Iepazīt un izprast vēsturiskajam laika posmam raksturīgos kargājienu vešanas, cīņas paņēmienus un izdzīvošanas iespējas. Programmas aprakstu meklē šeit:

 

Vēstures mežs. Zaļās klases stāsti

Meža pikniki Zaļajā klasē

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search