Vēsturiska skolēnu ekskursija/ekspedīcija ”Pa Rūsiņa pēdām”

Izcila programma skolēnu ekskursiju grupām. Pavadi aizraujošu dienu dabā un reāli pieskaries vēsturei!

Šogad aprit apaļi 811 gadi, kopēs mūsu pirmajā rakstītajā vēstures avotā – Indriķa hronikā minēti un uzskaitīti tie letu vadoņi, virsaiši, karavadoņi, kuru vēsturiskā aktivitāte palīdzēja  Rīgas bīskapam Albertam piepildīt sapni par Līvzemes valsti  Ziemeļbaltijas piekrastē. Hronikā šie vadoņi ir minēti noteiktā secībā: I Russinus de castro Sotecle (Rūsiņš no Sotekles). II Waridote de Autine (Autīnes Varidots), III Talibaldus de Beverine (Tālivaldis no Beverīnas).

Ņemot vērā to, ka Indriķa hronikā Rūsiņš ir minēts kā pirmais, kam seko pārējie vadoņi, tad, mūsuprāt, viņa vēsturiskajai nozīmībai līdz šim ir pievērsta nepelnīti maza uzmanība. Šī iemesla dēļ mēs šo tēmu ceļam pāri visām un savu pētniecisko un izzinošo darbu veltam šim virzienam. Tieši Raiskumā ir slējusies karavadoņa Rūsiņa pils Sotekle, kas pēc mūsdienās sastopamajām aprisēm dabā, šķiet ir bijusi ļoti dižena un prakstiski neieņemama. Par to arī mūsu stāsts.

Ekskursijas mērķis: dodoties vēsturiskā ekspedīcijā, skolēniem caur savu pieredzi tiek dota iespēja izzināt dabā vienu no varonīgākajiem vēstures periodiem Krusta karu laikā (13.gs).

Sekojot rakstiem Indriķa hronikā, dosimies pa vēsturiskiem ceļiem, soli solī šķetinot Letu karavadoņa – Sotekles Rūsiņa stāstu.

4/5 stundu pārgājiens ar vēsturiskiem stāstiem un aktivitātēm, uzdevumiem (6-7 km) caur Gaujmalas vienu no senākajiem mežiem, pa Beverīnas ceļu, sasniedzot karavadoņa Rūsiņa Sotekli – Kvēpenes pilskalnu. 

Ekskursijas laikā skolēniem būs pieejams bruņojuma komplekts (bruņukrekls, bruņcepure, šķēps), kurā būs iepēja ietērpties un veikt daļu ceļa, tādejādi gan iepazīstot vēsturisko varoņu ekipējumu, gan sajūtu līmenū ienirstot citā laikmetā.

Ceļā apskatīsim, izzināsim un meklēsim atbildes :
  • kādi bija viduslaiku karaceļi?
  • viduslaiku karapulku lielums, bruņojums un karagaitu virzieni
  • kas raksturīgs letu arheoloģiskajiem pieminekļiem
  • kādi ir laikmetam raksturīgie ieroči
  • Vidzemes ģeogrāfija Indriķa hronikas laikos
  • atpazīsim mītus, puspatiesības un patiesības stāstos par latviešu senvēsturi
  • karavadoņa Rūsiņa un zobenbrāļu bruņinieka Bertolda kopīgās gaitas
  • Gaujas ceļa stiprākā pils – Sotekles varenības noslēpums

Jauniegūto zināšanu un prasmju pārbaude darbībā (dalībniekiem būs iespēja  kaujas/medību rīkus iemēģināt pašiem pusdienu piknika pauzē, kā arī praktiskās nodarbībās pa ceļam )

Programmas vidū piknika pauze pie ugunskura ar uzskates materiāliem,demonstrējumiem, vēsturiskajām aktivitātēm un izglītojošiem tematiskiem stāstījumiem par sastītajām tēmām.

Tikšanā vieta Raiskuma kapu stāvlaukumā, netālu no Raiskuma ezera

video no pārgājiena

Pieteikumi/jautājumi:

E-pasts: raiskums@vesturiskiaktivs.lv

Tālr.: 29 161 120

Liels paldies no Valmieras sākumskolas 5.d klases! “Rūsiņa pēdās” bija izzinoša un izcila ekskursija, kur varējām būt autentiskā vidē, pārlapot viduslaiku vēstures lappuses, klausīties Andris Geidāns aizrautīgā stāstījumā un praktiski darboties ar tā laika kaujas ieročiem!