Zaļās klases stāsti. ”Ceļojums latvieša senatnē”

Skolēnu ekskursijas programma

Atbrauciet pie mums uz Zaļo klasi un piedzīvosiet aizraujošu viduslaiku vēstures nodarbību brīvā dabā, kas,paliks atmiņā daudz labāk nekā tradicionālā mācību viela ierastajā vidē – skolas klasē!

Norise un programma:

Pārgājiens no autotransporta novietnes līdz Zaļajai klasei (20 min). Zaļā klase ir labiekārota nometne mežā ar jumtu, pavardu un soliem kā arī vēsturisko aktivitāžu laukumu

Silta tēja pie pavarda, ievads

 • Lekcija: Leti – letigalli –latgaļi – latvieši – kā veidojās vēsturiskā Latvijas ģeogrāfija Vidzemē vācu ienākšanas laikā 13. gs Par ko vēstī vietvārdi, un kāda nozīme ir ūdensceļiem?

Darbs grupās (katra grupa iziet visus etapus):

 1. Vēsturiskās aktivitātes instruktora pavadībā specializētajā stendu laukumā – šķēpmešana, lokšaušana, nažu mešana mērķī
 2. Īss pārgājiens apvidū, dosimies uz senvietām (senkapiem) – runāsim,  kā tās atpazīt,  to veidošanas principi saskaņā ar hronikām un kādas ir arheoloģiskās liecības dabā
 3. ”Letu dārgumi” – latgaļu senās (13.gs) rotas- to praktiskā un mitoloģiskā nozīme (ko tās liecināja par valkātāju), demonstrējumi, pielaikošana.

Silta tēja un pusdienu pauze

Nobeigumā visiem kopīga minilekcija:

 • letu ieroči un taktika karā 13.gadsimtā
 • krusta kari Baznīcas un dalībnieku skatījumā
 • vācu ino-vācijas un tehniskie risinājumi

Zaļajā klasē būs:

 • aprīkojums konkrētu uzdevumu izpildei nodarbības ietvaros (laikmetam raksturīgie kaujas/medību rīki)
 • zinoši instruktori/lektori
 • jumtusvirs galvas, ugunskuru un pavardu (līdzpaņemtā ēdiena sildīšanai/cepšanai), kā arī siltu zāļu tēju pēc nodarbības
 • kvalitatīvi pavadīts laiks

 

Tehniskā informācija:

 • Transporta novietne pie Sveķu sila – braucot pa ceļu P14, Stalbe-Cēsis, 10.kilometrs, stāvvieta ceļa kreisajā pusē,  sk. karti zemāk)
 • Programmas teorētiskā daļa norisinās zem jumta, ir pastāvīgi pieejams pavards
 • Praktiskā daļa – brīvdabas apstākļos. 
 • Nodarbībai uz vietas paredzētais laiks ~ 3 h, piedzīvojuma kopējais laiks :~ 5 stundas 
 • Dalībnieku vecuma ierobežojumi: 14+

 

Pieteikumi/jautājumi:

E-pasts: raiskums@vesturiskiaktivs.lv  vai 29161 120, 29107175

 

Tālr.: 29 161 120